Ghid pentru alegatorii din 9 decembrie

Stimaţi alegători,
Pe 9 decembrie suntem chemaţi la vot şi avem posibilitatea să votăm candidaţi
individuali, nu liste de partid.
Comunitatea Românească din Mannheim a analizat candidaturile şi a discutat cu candidaţii despre aspecte legate de familie şi viaţă. Pe baza informaţiilor obţinute, am realizat un profil moral al candidaţilor. Candidaţii care respectă valorile morale tradiţionale şi valorile familiei împărtăşite de majoritatea cetăţenilor României au fost incluşi pe o listă albă. Candidaţii care nu aderă la aceste valori au fost incluşi pe o listă neagră.
Din motive lesne de înţeles, această analiză nu poate fi categorică, existând o marjă de eroare. De asemenea, din motive obiective, nu am putut analiza toţi candidaţii la nivel naţional. Am urmărit să aflăm cum se situează candidaţii faţă de:
· Susţinerea familiilor cu copii
· Protejarea copilului nenăscut
· Prevenirea avortului şi a divorţului
· Prezenţa materialelor pornografice în spaţiul public
· Drogurile „uşoare”
· Eutanasie, clonare şi prostituţie
· Legalizarea „parteneriatelor” (inclusiv între homosexuali)
Alături de răspunsurile date de candidaţi, am urmărit şi activitatea lor de-a lungul timpului. Dacă valorile vieţii, familiei şi ale moralei creştine sunt importante pentru dumneavoastră, acest puncte enumerate mai sus vă ajută să votaţi în cunoştinţă de cauză.
Noi credem că în Parlament trebuie să ajungă numai politicieni care susţin valorile şi principiile alegătorilor.
Trimiteţi, distribuiţi şi tipăriţi aceste puncte . Luaţi-le cu dvs. şi discutaţi-le la serviciu, cu vecinii şi la biserică. Dumneavoastră faceţi Parlamentul şi România de mâine.