Constituţia României - Art. 1

COmunitatea ROmânească din MAnnheim reaminteşte tuturor - în contextul discuţiilor stârnite pe marginea abordării aşanumitului drapel secuiesc şi a discuţiilor despre autonomie şi reorganizare teritorială -  Articolul 1, din Constituţia României:

Constituţia României (1866)

Art. 1.
Principatele-Unite-Române constitue un singur Stat indivisibil, sub
denumire de România.

Constituţia României (1923)

Art. 1. - Regatul României este un Stat naţional unitar şi indivizibil.

Constituţia României (27 FEBRUARIE 1938)

Art. 1.
Regatul României este un Stat naţional, unitar şi indivizibil.

Constituţia României (1948)

Art. 1.
Republica Populară Română este un Stat popular, unitar, independent şi
suveran.

Constituţia României (1952)

Art. 17.
Statul român democrat-popular - stat unitar, suveran şi independent.

Constitutia României (1965)

Art. 1. Romania este republica socialista. Republica Socialista Romania
este stat al oamenilor muncii de la orase si sate, suveran, independent si
unitar. Teritoriul sau este inalienabil si indivizibil.

Constituţia României(1991)

Articolul 1: Statul Român
1. România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.
 

Constituţia României(2003)

Articolul 1: Statul român
1. România este stat national, suveran si independent, unitar si indivizibil.


CoRoMa

Chiriţă Ionel - Preşedinte

Prihoancă Constantin - Vicepreşedinte